Bezig met laden...

VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemeen

Onder koper wordt verstaan iedere persoon of rechtspersoonlijkheid die een bestelling plaats bij Academic Shop

De koper wordt bij het plaatsen van een bestelling verondersteld akkoord te gaan met de verkoopsvoorwaarden, zoals deze vermeld staan op de website

Academic shop.be is , behoort tot Signpost Nederland BV , gevestigd in de Laan van Westroijen 6, NL -4003AZ Tiel en bij deze de verkoper genoemd.

Aanbiedingen en overeenkomst:

Speciaal voor de leerlingen van de school werd een mooi aanbod samengesteld. Dit aanbod bevat één of meerdere toestellen uit het businessgamma, waardoor het op maat is van het onderwijs. De toestellen beschikken steeds over een Next Businessday On Site (=NBOS) garantie. Dit betekent dat de technieker van Signpost het toestel komt herstellen, ten laatste de werkdag volgend op de aanmelding van het probleem. Dit gebeurt op de school of tijdens de schoolvakanties bij de leerling thuis. De herstellingen gebeuren door gecertifieerde techniekers van Signpost België. Na herstelling blijft de garantie gewoon doorlopen.

Via deze webshop kunt men het toestel aanschaffen dat de school heeft vooropgesteld in het kader van hun project. Het toestel kan besteld worden via een huurformule en/of via een directe aankoop. Per toestel zal men steeds kunnen zien welke financieringsopties mogelijk zijn.

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend, Academic Shop is op geen enkele wijze verplicht om op een gegeven bestelling in te gaan, wij kunnen om diverse redenen dus ook een bestelling weigeren.

Een echte overeenkomst is er pas op het moment dat men van ons een bevestigingsmail krijgt, een orderbevestiging dus.

Koper en verkoper zijn akkoord dat de communicatie via internet een geldige overeenkomst tot stand brengt.

Prijzen

Alle prijzen op de site zijn in Euro steeds incl BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Indien men een toestel wilt bestellen, dient men eerst een keuze te maken tussen de beschikbare financieringsmodellen die onder het toestel worden weergegeven. In het geval men kiest voor ‘Koop deze laptop’, kiest men ervoor om het toestel in één keer te betalen. Indien men kiest voor ‘Huur deze laptop’, kiest men ervoor om het toestel maandelijks te vergoeden. Afhankelijk van het project of het toestel kan men mogelijks maar voor één financieringsmogelijkheid kiezen. Men kan ervoor kiezen om het toestel te kopen of te huren. De details rond de huur (termijn, bedrag per maand, waarborg, …) kan men vinden door op de knop “Huur deze laptop” te klikken onder het gekozen toestel.

De prijzen zijn inclusief verzendkosten , voor speciale transporten,van producten buiten de courante toegelaten maten en gewichten zal een aparte kostennota bij de orderbevestiging toegevoegd worden .

Betaling

Bestellingen worden ofwel met overschrijving, iDeal (in enkele gevallen ook kredietkaart) gedaan.

Vermeldt bij overschrijving steeds duidelijk het referentienummer van de bestelling. Bestelling is vooraf te betalen, dus er zal enkel uitgeleverd worden als de betaling ontvangen is.

Bankinformatie :

Signpost Nederland BV

NL28 KRED 0633 0250 62

Levering en leveringstijd

De toestellen, welke betaald zijn, worden of gezamenlijk uitgeleverd op de school en dit op een moment dat door de school werd vastgelegd of aan de leerling thuis bezorgd, afhankelijk van de keuze van de school. Mocht dit door omstandigheden op een andere manier verlopen, zal men hiervoor persoonlijk gecontacteerd worden.

De verkoper houdt zich wel het recht voor de levering in gedeelten na te komen. De extra kosten voor nazending zijn voor rekening van de verkoper.

Ruilen en herroepingsrecht

Volgens de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) heeft de consument het recht aan de onderneming mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De kosten voor terugzending van de bestelling of een deel er van zijn wel voor rekening van de koper.

De koper dient de producten bij ontvangst grondig te controleren.

Klachten over de geleverde producten dienen uiterlijk 30 dagen na levering schriftelijk of via( bevestigde) mail te worden kenbaar gemaakt.

Toepasselijk recht

Enkel de rechtbanken die territoriaal over de zetel van de verkoper bevoegd zijn, zijn in geval van een geschil of betwisting – van welke aarde ook – bevoegd om uitspraak te doen.

Helpdesk

Men kan ons bereiken tijdens kantooruren 9u- 12.30 u en 13u- 17u op het

nummer : Tel. 010-891 72 87

KvK-nummer Signpost Nederland BV : 81197810, adres : Laan van Westroijen 6 4003 AZ Tiel

To Top